28 marca 2017 , Imieniny: Anieli, Kasrota, Soni
 
W aktualnym numerze:
  Wiadomości Sierakowickie -> Czytaj archiwalny numer 2 z dnia 2017-02-01
 


 

Przemówienie pogrzebowe Mirosława Kuczkowskiego


Powiadają, że do wszystkiego można się przyzwyczaić. To nie prawda, do śmierci przyzwyczaić się nie można. Natura ludzka buntuje się przeciwko śmierci i daremnie od niej ucieka. Mimo postępu medycyny, techniki – śmierci zakwestionować nie można . Jakkolwiek fakt umierania jest pewnikiem, to zarazem pewnikiem jest różnorodność odchodzenia z tego świata . Jedni umierają pogodnie, pobożnie inni w stanie rozpaczy i buntu. Dla trwających z Chrystusem śmierć nie jest klęską , lecz bramą do nowego życia. Śmierć chrześcijanina, a szczególnie kapłana, to rozpad ziarna zasianego, by zaowocować po dojściu do Ojca. 20 lutego o godz. 8.00 dobiegło końca ziemskie życie ks. Ryszarda Słomowicza, dziekana i proboszcza naszej parafii.

Wydaje się , że to było tak niedawno, gdy w drugiej połowie 1983 r. przybył do Sierakowic ks. Ryszard, aby zorganizować utworzoną 15 października 1983 r. parafię. Jako przyszły nowy proboszcz co został ? Kościół filialny – szkolny, dawny poewangelicki - do kapitalnego remontu, zadrzewiony i zarośnięty krzakami plac przykościelny, na terenie parafii zaniedbany cmentarz poewangelicki, brak plebani i wiele innych spraw, które pamiętają tu osoby zgromadzone.

Wbrew wszystkim czynnikom, które wydają się nam niemożliwe, ksiądz proboszcz podjął tę szczególną pracę. Wyzwania, te od strony materialnej, były potężne. Nie słyszeliśmy, aby wzywano nas do szczególnych zbiórek na rzecz parafii. Dzięki pomocy i ofiarności wielu parafian zaraz przystąpiono do odnowy budynku kościelnego i uporządkowania placu przykościelnego. W 1985 r zakończono budowę plebani i salki katechetycznej oraz, w tym samym roku, poświęcono kościół filialny w Mojuszu . W 1988 r położono w kościele nowe tynki, przebudowano prezbiterium. W następnym roku został poświęcony grzebalny cmentarz, zaś w czerwcu 1991 r. poświęcono nowe dzwony .

Ileż to różnych prac podejmował i wykonywał nasz ukochany śp. ks.proboszcz, po latach widzimy, ile zostało wykonane . Przedstawiłem znane nam wszystkim sprawy doczesne, materialne, a ileż było tych spraw duchownych, kapłańskich ? Św. proboszcz z Ars mówi ,,Gdyby dobrze zrozumiało się , kim jest kapłan na ziemi, można umrzeć nie z przerażenia lecz z miłości ...” Miłość Jezusa to też konfesjonał, gdzie czekał, wysłuchiwał nas przez te wszystkie lata i jednał z Chrystusem. Serdecznie ukochał i na serio przeżywał kapłaństwo. Często spotkać można Go było z różańcem na modlitwie. Życie ludzkie i modlitwa są nierozłączne .

Dane mi było między innymi od początku uczestniczyć w tych rekolekcjach związanych z ostatnią ziemską drogą naszego ks. proboszcza. Nie narzekał na swoją chorobę, nie mówił, że go boli, podczas jednej z ostatnich rozmów powiedział, że na krzyżu jest Jezus, który cierpi .

Życzeniem ks. proboszcza było, aby podziękować: pani Stefanii Zelewskiej , za życzliwość, za serdeczne przyjęcie w progach nowej parafii, panu Janowi Kotłowskiemu za szczególną pomoc przy wszelkich pracach związanych z organizacją cmentarza, państwu Teresie i Kazimierzowi Woźniakom za ich zawsze otwartą pomoc dla naszej parafii, panu doktorowi Michałowi Szpajerowi ordynatorowi oddziału kardiologii Szpitala Morskiego oraz całemu zespołowi medycznemu za opiekę w czasie trwania tej ciężkiej choroby. W imieniu śp. ks. Ryszarda składam serdeczne Bóg zapłać .

Nasz umiłowany śp. ks. proboszcz Ryszard Słomowicz, pierwszy proboszcz naszej parafii, pozostanie w naszej pamięci jako człowiek szlachetny, pełen wewnętrznego ciepła i życzliwości. Z oddaniem służył Kościołowi, cieszył się radością swoich parafian, swoich bliźnich. Taki pozostanie w naszej pamięci .
Święty Franciszek z Asyżu powiedział :,,Pochwalony bądź Panie mój, przez siostrę naszą śmierć cielesną, której żaden człowiek żyjący uniknąć nie może’’.

Mirosław Kuczkowski

Wersja do druku
Wyślij znajomemu

 

 
  Czytaj - Archiwum - Komentarze - Księga Gości - Kontakt
Wiadomosci Sierakowickie - R-net 2003
 
Czytaj Archiwum Komentarze Księga gości Kontakt